tarcica liściasta i iglasta • elementy konstrukcyjne • suszenie • parzenie • impregnacja drewna

produkty

TARCICA LIŚCIASTA BUKOWA I DĘBOWA

  • nieobrzynana
  • obrzynana
  • suszona
  • parzona
  • podkłady kolejowe

TARCICA IGLASTA

  • obrzynana
  • nieobrzynana
  • krawędziaki
  • elementy konstrukcyjne
  • podkłady kolejowe
  • suszona
  • impregnowana
  • strugana

Buk to rodzaj drzew obejmujący 40 gatunków. Występuje głównie na półkuli północnej w strefie klimatu umiarkowanego, w Polsce na Pomorzu i w południowej części kraju (co ma ścisły związek z większą wilgotnością powietrza tych regionów). W Polsce występuje w stanie naturalnym tylko buk zwyczajny. Dorasta do ok. 40m wysokości, osiąga wiek do 350 lat.

Jest to drewno twarde, ciężkie i spoiste, beztwardzielowe (występuje tzw. fałszywa twardziel niebędącą wadą fizyczną drewna) i rozpierzchłonaczyniowe o barwie białej z odcieniem żółtawoczerwonym. Twardość buka i jego własności mechaniczne są wyższe niż u dębu. Używane jest do wyrobu mebli, parkietów, sklejek, płyt wiórowych, podkładów kolejowych. Produkuje się z niego beczki, skrzynki, narzędzia, części maszyn i wiele przedmiotów codziennego użytku. Przemysł chemiczny wytwarza z niego papier, ocet drzewny, węgiel drzewny i olej smołowy. Buk jest to drzewo bardzo często używane do zalesiania. Drewno to ma także dużą wartość opałową.